lördag 31 januari 2015

Välkomna till årsmötet måndagen den 9/2

Härmed vill vi bjuda alla medlemmar och deras familjer till årsmöte på Gunnesbo 4H gård.

När: Måndagen den 9 februari
Tid: kl 18.00

Vi samlas på lokalen på Gunnesbo gård

Meddelan gärna om ni kommer på telefon: 046-2112160
eller på mail:
gunnesbo4h@skanes4h.se

Vi bjuder på fika.

Välkomna!