torsdag 24 juli 2014

Städdag på lördagen den 2 augusti

Den andra augusti samlas vi här på gården kl. 10-15 för att städa och rusta upp gården. Alla är välkomna att delta och vi bjuder de som är med hela dagen på lunch. Anmäl dig till Hanna 0736 227663 senast den 31 juli.