fredag 4 april 2014

Lotten gav lammen namn

I dagens City Lund tidning finns en kort artikel om gårdens lam och hur de fick sina namn. Det var slumpen som avgjorde.