fredag 10 maj 2013

Städdag på gården

Den 19/5 har vi vår årlig städdag på gården. Vi samlas kl 12.00 och alla hjälps åt med att bland annat  rensa ogräs, laga staket, plocka upp skräp och kratta gården. Alla är varmt välkomna att medverka och vi städar fram till 15.00, därefter grillar vi korv tillsammans!